De verslagen van de Gemeenteraad van 4 september en 2 oktober zijn in te kijken op onze site. Ook het verslag van de OCMW-Raad van 30 juni werd toegeveogd.