De verslagen van de OCMW-Raad van 13 juni, 4 juli, 8 augustus en 12 september zijn na te lezen op onze website.