Het verslag van de Gemeenteraad van 19 december 2013 en de OCMW-raadszitting van 26 november 2013 werden toegevoegd aan de website.