De website werd aangevuld met een aantal nieuwe categorieën voor het jaar 2014. Wat er voor gezorgd heeft dat je de 1ste BEIBlijver van het nieuwe jaar, het Verslag van de Gemeenteraad van 6 februari, Nieuwsbrief 11 van Woonpunt en enkele artikels uit de Weekbode van 3 januari en 14 februari kan inkijken op onze site. Veel leesplezier!